Araştırmalar

Karşıyaka Kentsel Gıda Strateji Belgesi yayınlandı...

“Sürdürülebilir Gıda Sistemleri için Yol Haritası: Karşıyaka’da Araştırma, Yöntem ve Uygulama Çerçevesi Tasarımı’’ Projesi sonucu oluşan araştırma raporu yayınlandı. BAYETAV’ın desteği, İzmir Karşıyaka Belediyesi ve Yerküre Yerel Çalışmalar Kooperatifi işbirliğiyle hazırlanan Karşıyaka Kentsel Gıda Strateji Belgesi, Doç. Dr. Emel Karakaya Ayalp koordinatörlüğünde geniş bir araştırma ekibi tara...

Nehirler ve Çocuklar – Büyük Menderes Havzası’nda Yavaş Şiddetin Görünümleri

Nehirler ve Çocuklar- Büyük Menderes Havzasında Yavaş Şiddetin Görünümleri raporu, Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı (BAYETAV) ve Mekânda Adalet Derneği (MAD) ve) iş birliğiyle gerçekleştirilen Büyük Menderes Havza Çalışması’nın gözlem, değerlendirme ve izlenimlerinden oluşuyor.Uşak’ın Eşme ilçesindeki Ulubey Kanyonu civarında bulunan altın madeninin yol açtığı sorunla...

Mülteci Karşıtı Söylemlerle Nasıl Bir Mücadele?

Bir Arada Yaşarız Destek Programı kapsamında 2023 yılında desteklenen proje çerçevesinde hazırlanan ve e-kitap formatında yayımlanan Türkiye'de Mülteci Karşıtı Söylemler: 2020 Sonrasına Dair Karşılaştırmalı Bir Okuma adlı araştırma çalışması, ülkedeki göç politikasının değişimini ve kırılma noktalarını ortaya koyuyor.   Vakfımız desteğiyle Zeynep Özen Barkot Hocamız tarafından yürütü...

Çalıştay: Antakya Deneyiminden İzmir’e, Türkiye’ye Bakmak

6 Şubat depremlerinden sonra, bütün güç, sürat ve etkinlik söylemlerine rağmen, kamu otoritesi yetersiz kaldı. Kamunun “inşaat” diliyle vaat ettiği “hızla kaldırılacak molozlar” ve “hızla yapılacak konutlar” söylemi de “her şeylerini” kaybeden ve duyulmayan insanların ruhlarını daha çok yaraladı. Bu yüzden, ilk olarak, yıkılan bütün şehirlerde hayatta kalmış insanların hissettikleri derin yal...

Deprem Sonrası Hatay’ı Yeniden Kurmak Araştırması

6 Şubat depremlerinin her türlü acısı devam ederken, depremin altüst ettiği şehirlerde hayatta kalan insanların en önemli sorunlarından biri derin bir çaresizlik eşliğinde yalnızlık duygusuydu. Mesele tabii ki, barınma, beslenme, temizlik gibi acil yaşamsal sorunlara çözüm bulunmasıydı, ancak çok yönlü bir felaket altında kalan insanlar bu çaresizliğin içinde seslerinin duyulmasını istiyorlardı.&n...

Gizli Açlık / Çocuklara Okulda Ücretsiz Bir Öğün Raporu

Vakfımızın Ekoloji ve Hayat Çalışmaları Koordinatörü Gıda Mühendisi Dr. Bülent Şık’ın kaleme aldığı “Gizli Açlık - Çocuklara Okulda Ücretsiz Bir Öğün Raporu”nda çocukların gıdaya erişim ve beslenme hakkını okullarda ücretsiz bir öğün yemek tartışmaları etrafında ele alıyoruz.2021 yılından bu yana dramatik bir hal alan gıda krizi en fazla, toplumun işsiz, güvencesiz ya da yeterli gelire sahip olmay...

Çok Kimlikliliğe Övgü: İzmir Levantenleri Üzerine bir Araştırma

BAYETAV Sanat'ın "Yeryüzüne Övgü" sergisi kapsamında hazırlanan bu araştırmamızda çok kültürlü İzmir anlatılarında sıklıkla referans verilen fakat günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş Levanten kültürünü odağa aldık. İzmir’de yaşayan on altı kişiyle gerçekleştirilen derinlemesine görüşme verilerine dayanan bu çalışmamızda Levanten kimliğinin sınırlarını, İzmir’le ilişkilerini, çok kültürlülüğe bakışları...

Bir Arada Yaşarız Araştırması

Bir Arada Yaşarız başlıklı araştırmamızı Prof. Dr. Ferhat Kentel’in yönetiminde gerçekleştirdik. Araştırmamızı Türkiye genelinde KONDA ve SAM’ın desteğiyle yürüttük ve toplumsal ayrışma ve kutuplaşma sorununun çözümüne odaklandık. Bir arada yaşama birikimimizi, potansiyelimizi ve imkanlarımızı belirlemeyi amaçladık.Nitel ile nicel araştırma yöntemlerinin bir arada kullanıldığı araştırmamızda 67 il...

İzmirlilik Araştırması

Dr. Fırat Genç'in yönetiminde Prof. Dr. Ferhat Kentel ve Yeliz Bulgurcu'nun katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz bu araştırmamızda İzmirlilik meselesine odaklandık. Görsel belgeleme yöntemiyle yapılan araştırmamız çerçevesinde farklı kesimlerden 27 derinlemesine görüşme gerçekleştirerek, İzmirliliğin farklı yüzlerini sergiledik. İzmir’in geçmişinin ve geleceğinin nasıl tahayyül edildiğini, bugününün n...