Çeşitliliğe Duyarlı Okul

Öğrencilerin ayrımcılığa karşı korunması konusunda öğretmenlere önemli roller düşmektedir. Peki öğretmenler ayrımcılık biçimlerini nasıl fark edebilir ve öğrencilerinin bu konuda duyarlı hale gelmelerine ne şekilde katkı sağlayabilirler? Türkiye - Almanya Gençlik Köprüsü, BAYETAV ve İBİM e.V (Göç Toplumunda Kesişimsel Eğitim Çalışmaları) işbirliğiyle gerçekleştirilen “Almanya Türkiye Öğretmenlere Yönelik Eğitim” çalışması, çeşitliliğe duyarlı ders tasarımı için yöntem ve yaklaşımlar sunduğu gibi, Türkiye-Almanya okul değişimine yönelik bir köprü de oluşturdu. 

Proje kapsamında, ilk olarak fiziksel modüllere hazırlık çalışmaları için çevrimiçi etkinlikler düzenlendi. Öğretmenlerin ve uzmanların bir araya geldiği bu etkinliklerde Türkiye ve Almanya'daki eğitim sistemi hakkında tartışmalar yürütüldü. Her iki ülkeden uzmanların konuk olduğu ve ayrımcılığın sosyolojik arka planının konuşuldu buluşmalarda daha sonra İzmir ve Berlin düzenlenen yüz yüze atölyeler için de ön hazırlık yapılmış oldu.  

Kasım ayında İzmir BAYETAV’da, aralık ayında da Berlin de gerçekleştirilen yüz yüze buluşmalar öğretmenler için son derece verimli ve keyifli geçti. Çok-kimliklilik ve ayrımcılığa dair pedagojik yaklaşımlar, çocuk katılımı ve yetişkincilik, antisemitizm, güçlendirme ve kesişimsellik gibi farklı alanlarda uzman tecrübelerinden yararlanıldı. Hafıza yürüyüşleriyle anma kültürünün eğitimdeki önemi üzerinde duruldu. Okul ziyaretleri yapıldı ve öğretmenlerin deneyim paylaşımlarına fırsatlar sunuldu.

Goethe-Institut'un desteği ve Erasmus+ finansmanı ile gerçekleştirilen bu çalışma yeni işbirlikleri ve yeni dostlukların oluşmasında da zemin sundu.