BAYETAV OKULLARI Açılıyor!

Eğitime, çocuklara, topluma dair hayallerin gerçeğe dönmesi için kolektif bir anlayışla tasarlanan BAYETAV Okulları; okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerini kapsayacak şekilde, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında ders başı yapmaya hazırlanıyor.

Her çocuğun hakkı olan nitelikli eğitimin daha erişilebilir olması; çocuklarımızın kolektif başarı ve öz değer duygusu, üstün bağ kurma ve düşünme becerileriyle donanmış sosyal özneler olarak geleceğe hazırlanması amacıyla öğretmenler ve uzmanlarla birlikte hayata geçirilen okulumuzun manifestosu kuruluş felsefesini özetliyor.

BAYETAV Okulları’nı tanımak ve iletişime geçmek için internet sitesini ve sosyal medya hesaplarını ziyaret edebilirsiniz:

www.bayetavokullari.com

Instagram, Facebook, X, YoutubeBAYETAV OKULLARI - MANİFESTO

Dünya bugün değişti. Yarın ise bambaşka olacak. Onunla birlikte yaşam tarzlarımız, çalışma biçimlerimiz, sosyal etkinliklerimiz, ilişkilerimiz de değişiyor. Hayatta bu kadar şey değişiyorken eğitime yaklaşımımız neden aynı kalsın?

Her türlü bilgiye kolaylıkla ulaşılabildiği, yoğun bir bilgi akışının olduğu yeni dünyada bilgiden çok “bilmek” önem kazanıyor. Düşünmeyi bilmek, arkadaşlığı ve dayanışmayı bilmek, analiz etmeyi bilmek... Merak edebilmek, sorgulayabilmek, sevebilmek, iletişim kurabilmek, bir arada yaşayabilmek... Bilgi edinmekten öte; bilgiyi etkin işleyebilmek ve becerilerini geliştirerek potansiyelini gerçeğe dönüştürebilmek... Bu yüzden öğrenci, öğretmen, veli rollerini tekrar düşünüp “okul hayatı”na yeniden bakmanın, eğitimi, öğretim ve öğrenimi yeniden tasarlamanın zamanı geldi.

  • Çocukları seven, eğitime dair hayalleri olan, sivil topluma katkı sunan, kendini değerli ve ait hissettiği bir topluluğun içindeki öğretmenlerin öğrenciler için rol model olacağına, kendilerini ve çocukları geleceğe taşıyacağına inanıyoruz.
  • Hiyerarşik yapı yerine öğretmenlerin aktif rol aldığı, öğretmen-öğrenci-velinin söz sahibi olduğu kolektif yönetimi benimsiyoruz.
  • Çocukların her türlü gelişim yönünü bütüncül bir yaklaşımla ele alarak; eğitim, öğretim, sağlıklı beslenme, temiz hava, güvenlik, sosyal ve fiziksel aktivite gibi ihtiyaçlarını bütünsel eğitim çatısı altında birleştiriyoruz.
  • Geleceği yaratmak için bugünü temel alıyor; yetişkinlerin yarınki kaygıları yerine çocukların bugünkü ihtiyaçlarını ve gelişimsel dönemlerini esas alıyoruz.
  • Okulumuzu, “bilmek” ve “-bilmek” için destekleyen, kolaylaştıran, araç ve donanım kazandıran bir noktadan ele alıyoruz. Deneyimsel öğrenme döngüsüyle kalpten zihne giden bir öğrenim deneyimi tasarlıyoruz.
  • Oyun ve etkileşimi öğrenim deneyiminin bir parçası olarak görüyor, çocukların haklarını koruyor, onlara sevildiğini bildiği, güvende ve değerli olduğunu hissettiği, öğrenmek ve bilmek için motive eden bir yaşam alanı kuruyoruz.
  • Çocuğu, kendisine öğretilen bir nesne konumundan çıkarıyor; kendini keşfeden ve gerçekleştirebilen, topluluk için fayda üreten, toplumu, dünyayı ve gerçekliği yetişkinlerle birlikte belirleyen özneler olarak görüyoruz.
  • Topluma ve geleceğe bir değer yaratmak için nitelikli eğitimin, kar elde etme amacından uzakta, daha çok çocuk tarafından ulaşılabilir olması gerektiğini savunuyoruz.
  • Tüm bunları ortak amaçlar, idealler ve hayaller etrafında toplandığımız bir kolektif kültür ile gerçeğe dönüştürüyoruz. Öğrenci, öğretmen, veli, okul çalışanlarıyla tüm bileşenlerin iyi olma halini, esenliğini vazgeçilmez bir unsur olarak kabul ediyoruz.

İnanıyoruz ki bir arada yaşamanın yolunu eğitimle aydınlatabiliriz. Başarının tanımını bireysel ve rekabetçi odaktan kurtarıp kolektifle yeniden inşa edebiliriz. Nitelikli eğitimi kar amacından uzakta, herkes için ulaşılabilir kılabiliriz. Birlikte öğrenme deneyimiyle birliktelikten güç alan öğrenen topluluklar oluşturabiliriz. Eş, eşit, benzer, zıt, ters, farklı, başka… Her şeyin yan yana gelip ahenkli bir bütün oluşturduğu, eğitimin iyilik, sevgi, dayanışma ile buluştuğu bir yer kurabiliriz. Çocuklara, kendini keşfetmeyi ve bir araya gelerek “ben”den daha zengin bir şekilde “biz” olmayı öğretebiliriz.

Bayetav Okulları’nda yeni bir öğrenme kültürü oluşturma, eğitimde kültürel dönüşüme model olma motivasyonuyla bir araya geldik. Velilerimizi de bu hayalin ortağı, topluluğun parçası olarak görüyoruz. Gelin, istemediğimiz bir dünya ile tek tek mücadele etmek yerine hayal ettiğimiz dünyayı birlikte yaratalım.