Ekoloji ve Hayat

Ekoloji ve Hayat, BAYETAV’ın bir diğer çalışma alanını oluşturuyor. İnsanın insan ile olan ilişkisi kadar, doğa ile olan ilişkisini dert edinen vakfımız, aciliyetle çözüm üretilmesi gereken çevre sorunları karşısında “bütünleşik yaşam” perspektifini benimsiyor.

BAYETAV olarak eğitim, bilgi ve deneyimlerin ekosistemin sürdürülebilirliğine katkı yapacak şekilde ve bütün bileşenler odağa alınarak oluşturulmasına özen gösteriyoruz. Kır-kent ilişkisi, tüketim alışkanlıkları, üretim süreçleri, gıda rejimi, atık ileri dönüşümü gibi alanlarda ekosistemle dost politikalar oluşturulmasını önemsiyoruz. Etik kavramının insandan, bütün canlılara (ekosisteme) doğru evrilmesini ve bu doğrultuda alternatif eğitim, bilgi ve eylem oluşturulmasını elzem sayıyoruz.