İnsan ve Toplum

BAYETAV’ın eğitim ile bilgi üretiminde öncelikli alanlarından birisini “İnsan ve Toplum” alanı olarak belirledik. Eğitimler ve gerçekleştirilecek, desteklenecek araştırmalarla, toplumsal cinsiyet, etnisite/ulus, sınıf, din/mezhep, yerli-göçmen, dindar-seküler gibi kimlikler üzerinden oluşmuş toplumsal ayrışmaları ve kutuplaşmaları aşarak “birlikte yaşama” kanallarını genişletecek bilgi, veri ve deneyim biriktirilmesini amaçlıyoruz. 

Vakfımızın “İnsan ve Toplum Bilimleri” alanında oluşturacağı birikimin çevreye ve bütün canlılara saygılı ve sorumlu bir sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınma ile birlikte yaşamaya, bunun imkanlarını artıracak kanaat ve politikalar oluşturulmasına katkı yapmasını bekliyoruz. 

Bir arada yaşamanın imkanlarına dair İzmir ve Ege bölgesinin yapılarıyla sürekli etkileşim içinde biriktirdiğimiz veri, bilgi ve deneyimlerin, sadece ulusal ölçekte değil, uluslararası ölçeklerde de değerlendirilebilmesini sağlayacak bir entelektüel düşünce ile eylem merkezi olmayı arzuluyoruz.