Biz Kimiz?

BAYETAV, toplumsal, siyasal, ekonomik alanlarda ve bizi çevreleyen ekosistemde süregiden sorunlar, farklılıklar ile yoksunluklardan kaynaklanan eşitsizlik, adaletsizlik, ayrımcılıkları dert edinen, bunların yol açtığı ayrışmalar, kutuplaşmalar üzerine bizi düşünmeye ve çözüm üretmeye davet eden bir vakıf.

“Birlikte yaşarız” mottosu altında, iş insanı Ali Rıza Çelik ve öğretmen Serap Baş Çelik’in öncülüğünde kuruldu ve 13 Ekim 2020’de resmiyet kazandı.

“Birlikte yaşama” imkanlarını yaratıp, çoğaltacak transdisipliner bir yaklaşım çerçevesinde eğitim ve araştırma kurumları kurulabileceği, bilgi, sanat ve politika üretilebileceği anlayışıyla hareket ediyor.

İçinde yaşadığımız kente, ülkeye, dünyaya dair benzer tahayyülü ve hedefleri paylaşanlarla, işbirliği içinde adımlar atıyor.

Gelecek Tahayyülümüz ve Hedeflerimiz

Gelecek tahayyülümüzü, insanlar ve çevre ile barış içinde birlikte yaşamayı mümkün kılacak eşitlikçi, paylaşımcı, demokratik değerlerin diğerkâm bir etik çerçevesinde yaygınlaştığı bir toplum oluşturuyor.

Hedeflerimiz ise bu tahayyüle yönelik olarak;
  • Okul öncesi, ilk, orta, lise ve yüksek öğrenim kurumları kurmak.
  • Geleneksel disiplin ayrımlarını aşan, sonuçları hayata dokunan araştırmalar gerçekleştirmek ve politikalar üretmek.
  • Ortak yaşam kültürünü besleyen, çoğaltan etkinlikler düzenlemek.
  • Benzer hedefleri paylaşan eğitimciler, araştırmacılar, sanatçılar, aktivistler ve yapıları desteklemek, onlarla deneyim paylaşımı ve işbirliği ağları oluşturmak.
  • Kültürlerarası ve disiplinler ötesi buluşmalar ile çalışmalar için bir platform, başvuru ve kaynak merkezi haline gelmek.