Sanat ve Tasarım

Sanat ve tasarım BAYETAV’ın ana çalışma alanlarından bir diğeri. Sanat ve tasarımı toplumsal kutuplaşmaları ve ayrışmaları aşarak bir arada yaşama kanallarını genişletmenin bir parçası olarak görüyor, ekosistemle dost bütünleşik yaşamın bir parçası olarak deneyimlemeyi ve değerlendirmeyi amaçlıyoruz. 

Kültürlerarası uygulamalı sanat araştırmaları, plastik sanatlar ve el becerileri, görsel sanatlar, müzik, dans, sinema, tiyatro, insan odaklı teknoloji, sosyal medyanın akıllı kullanımı, mekânsal planlama ve tasarım, ekosistemle dost ürün tasarımı gibi alanlarda aktiviteler düzenlemeyi, bunlara ev sahipliği yapmayı ve benzer çabaları desteklemeyi hedefliyoruz. 

BAYETAV olarak, mekanlarımızı İzmir ve Ege bölgesi başta olmak üzere Türkiye genelinde sanat ve tasarım işleri yapan bireysel ve kolektif inisiyatifler için bir buluşma alanı haline getiriyoruz. Sanat ve tasarım aracılığıyla köprüler kurarak, karşılıklı öğrenme ve zenginleşmeyi sağlamayı, söz konusu üretim, karşılaşma ve ortaklıkları yerel ve ulusal ölçekten küresel ölçeğe taşımayı, böylelikle bir arada yaşama duygu ve düşüncesini güçlendirmeyi, umudunu artırmayı arzuluyoruz.