Hikayemiz

BAYETAV’ın hikayesi bir umut etrafında şekillendi. “Eşitlikçi, özgürlükçü, tahakkümsüz, diğerkâm bir toplum, insan, doğa ilişkisi çerçevesinde birlikte yaşamanın” mümkün olduğu umuduydu bu. Vakfımızın ilk adımları İş insanı Ali Rıza Çelik ve öğretmen Serap Baş Çelik ve bir grup yol arkadaşı tarafından atıldı ve 13 Ekim 2020 tarihinde resmen yola koyulundu.İlk girişimlerimizden birisi, birliktelik imkanları üzerine düşünceler geliştirmek üzere doğa, çevre ve her türlü farklılıklarıyla insana saygı ve sorumluluk duygusu taşıyan bilim insanları, eğitmenler, sanatçılar, sivil toplum bileşenleriyle buluşmalar gerçekleştirmek oldu. Bu buluşmalar sırasında vakfın danışmanları, çekirdek kadrosu ve bileşenlerimiz şekillenmeye başladı. Diğer taraftan vakfa ait mekanların, kimliğimizi kuran “birlikte yaşarız” mottosu etrafında tasarlanıp, düzenlenmesine devam ediliyordu.

İzmir’den başlayarak çevresiyle, ülkeyle ve dünyayla bütünleşme, birlikte yaşamanın imkanlarını genişletecek faaliyetler ve politikalar oluşturmak üzere alternatif veri ile bilgi üretme hedefine uygun olarak iki önemli araştırma gerçekleştirildi. Yol arkadaşlarından Ferhat Kentel bu araştırmaların düşünce öncüsü ve koordinatörü oldu.

Türkiye genelini kapsayan anket, derinlemesine görüşme ve odak grup buluşmalarıyla gerçekleştirilen “Bir Arada Yaşarız” başlıklı araştırmamız, mevcut politik kutuplaşmaya dair veriler toplamaktan çok, toplumsal müştereklere odaklanan bir araştırma oldu.

“İzmirlilik” başlığını taşıyan ikincisi ise, yüz yüze görüşmelere dayalı ve görsel-belgesel araştırma formatında gerçekleştirildi. Türkiye’nin demografik, kültürel, politik, ekonomik, ekolojik nitelikleriyle en çok konuşulan kentlerinden birisi olan İzmir’de “bir arada yaşama imkanları”na dair niteliksel veriler toplandı. Bu veriler vakfın hedeflerinin gözden geçirilmesini sağladı.

Akademik danışmanlarla ilk buluşmamız 26 Eylül 2021 tarihinde ve arama konferansı formatında gerçekleştirildi. Buluşmada vakfın kimliği, işbirlikleri ve dijital çağda eğitim/öğrenimin geleceği konularında düşünceler üretildi. Bunlar bize yeni hedefler kazandırırken, yola koyulduğumuz patikaları da çeşitlendirdi ve genişletti.

19 Ekim 2021 tarihinde “Öğretmen Ağı”nı destekleyen kurumlar arasına katılındı. Ağ ilk paydaşlarımızdan birisi oldu ve mekanlarımızda ortak etkinlikler gerçekleştirildi ve yenileri tasarlandı.

BAYETAV, artık yeni yaşlara doğru yol alıyor. Gelecek tahayyülü çerçevesinde “Birlikte yaşama” imkanlarını artıracak şekilde hayatımıza dokunan eğitim, bilgi, sanat üretimini öncelikli hedefleri sayarak öyküsünü çoğaltmaya, benzer hedefleri paylaşanlarla işbirliklerini dokumaya devam ediyor.