Karşıyaka Kentsel Gıda Strateji Belgesi yayınlandı...

“Sürdürülebilir Gıda Sistemleri için Yol Haritası: Karşıyaka’da Araştırma, Yöntem ve Uygulama Çerçevesi Tasarımı’’ Projesi sonucu oluşan araştırma raporu yayınlandı. BAYETAV’ın desteği, İzmir Karşıyaka Belediyesi ve Yerküre Yerel Çalışmalar Kooperatifi işbirliğiyle hazırlanan Karşıyaka Kentsel Gıda Strateji Belgesi, Doç. Dr. Emel Karakaya Ayalp koordinatörlüğünde geniş bir araştırma ekibi tarafından hazırlandı.

“Sürdürülebilir Gıda Sistemleri için Yol Haritası: Karşıyaka’da Araştırma, Yöntem ve Uygulama Çerçevesi Tasarımı” adlı proje, BAYETAV tarafından 2022 yılında çağrıya açılan “Bir Arada Yaşarız Destek Programı” kapsamında -Ekoloji ve Hayat- başlığı altında destek almaya hak kazandı.

Bütünleşik yaşam perspektifiyle hareket eden BAYETAV, -Ekoloji ve Hayat- başlığı kapsamında, iklim değişikliği, çevre kirliliği, biyolojik çeşitlilik kaybı, kır-kent ilişkisi, tüketim alışkanlıkları, üretim süreçleri, gıda rejimi, atık yönetimi, geri dönüşüm, ileri dönüşüm gibi ama bunlarla da sınırlı olmayan konularda araştırmalar yapmakta, bu konudaki projeleri desteklemektedir.

Proje, Kent-Bölge Gıda Sistemi’nin sürdürülebilir yönde dönüştürülmesi için gerekli strateji-eylem-uygulama bütünlüğüne bilgi, analiz ve araştırma alt yapısı oluşturacak olan çalışmaları tasarlamayı, katılımcı mekanizmaları geliştirmeyi, yöntem tarif etmeyi ve gıda sisteminin dönüştürülmesine yönelik geliştirilecek olan strateji ve eylemlere kaynaklık etmek üzere yerel yönetimler için yol haritası niteliğinde bir rehber tasarlamayı amaçlamıştır. Ayrıca, proje kapsamında küresel gelecek ve iklim krizine karşı kırılgan olan kentlerde kentsel gıda üretim mekanlarının topluluk bahçeleri ile müşterekleştirilmesi ve toplumun farklı dezavantajlı kesimleri için tarımsal üretimle ilişkilenen yeni kamusal alanların üretilmesi hedeflenmiştir.

Çalışma toplumun her kesimi için adil, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir gıda sistemine doğru gelecekte gerçekleştirilecek olan çalışmalara farklı yerellerde kaynaklık etme potansiyeline sahiptir.

Proje çıktıları Karşıyaka Kentsel Gıda Stratejisi kapsamında mekânsal analizler çerçevesine girdi oluşturmuştur. Karşıyaka Kentsel Gıda Strateji Belgesi TMMOB Şehir Plancıları Odası Raci Bademli İyi Uygulamalar Yarışması’nda birincilik derecesine layık görülmüştür. Ayrıca çalışmanın çıktıları çeşitli dergilerde ve sempozyumlarda sunularak yaygınlaştırılmıştır.

Karşıyaka Kentsel Gıda Strateji Belgesi’ne buradan erişebilirsiniz.

Proje Ekibi

Proje Ekibi, İzmir Demokrasi Üniversitesi Kentsel Tasarım Yüksek Lisans programında Doç. Dr. Emel Karakaya Ayalp tarafından verilmekte olan Tarımsal gıda peyzajı (Foodscapes) dersi kapsamında yapılan çalışmaları derinleştirmek üzere yapılan müşterek tartışmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Proje ekibi Doç. Dr. Emel Karakaya Ayalp (proje yürütücüsü ve koordinatörü), Ayşegül Yarış (saha koordinatörü), Begüm Güntan (kentsel tarım tasarım rehberi koordinatörü ve görselleştirme sorumlusu), Batuhan Aksu (görselleştirme sorumlusu), Hatice Cansu Cesur, Ayçin Vural, Cansu Şahintürk ve Eftelya Tonguç'tan oluşmaktadır.